ویژگی های رهبری در قرآن
67 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : شفق