نرم افزار مطهر
63 بازدید
محل ارائه: دفتر تبلیغات ‏اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسئول اداره نمایه سازی
زبان : فارسی
مجموعه آثار شهید مطهری به صورت نمایه و فول تکس در قالب یک برنامه ارائه شد