سرباز گمنام خمینی
47 بازدید
محل نشر: مجله شاهد شماره 99 سال 1364
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی