بازخوانی دانش سیاسی شیعه- نظم سیاسی ولایی
58 بازدید
محل نشر: سومین همایش نواندیبشی دینی دانشگاه شهید بهشتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/9/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی