نواندیشی دینی پروسه یا پروژه؟
56 بازدید
محل نشر: دومین همایش نواندیبشی دینی دانشگاه شهید بهشتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/9/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی