عدالت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری
65 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی قبسات- 51
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/1/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی