فلسفه عدالت در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
60 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی قبسات ش 51 بهار 88
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی