نظریه قرارداد در تهیه مکتب کارگزارانه، واگذارانه و اخلاقی
62 بازدید
محل نشر: گفتمان نواندیشی دینی سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی