زوال دولت در اندیشه سیاسی فارابی
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی شماره 10 سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی