جامعه مدنی در اندیشه سیاسی فارابی
55 بازدید
محل نشر: همایش جامعه مدنی دانشگاه شیراز سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی