فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی شماره 1 سال 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی