شرایط رهبری در اندیشه سیاسی فارابی
52 بازدید
محل نشر: روزنامه انتخاب ( مسلسل 4 شماره ) سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی